• Deutsch (DE-CH-AT)
  • Čeština (Česká republika)
Zoo-Scharf Zittau

Tipps und Tricks für Tierfreunde

Řasy? A jaké!

Zahradní jezírko – křišťálově čisté a zářicí jarní svěžestí. Když se ale vodní zahrada po dlouhé zimě probouzí z hlubokého klidu, ve vodě a kolem ní se už mnohé odehrálo. Postupným rozkladem zbytků rostlin a dalšího odpadu, který se dostal do vody, došlo k uvolnění živin. Ty se na jaře, když teplota vody přesáhne asi 12°C, stanou substrátem pro růst řas. Tomu zabránite tak, že s příchodem jara vyčistíte dno vysavačem bahna a z okraje nádrže odstraníte zbytky rostlin. Potom musíte zajistit dostatečnou uhličitanovou tvrdost vody v jezírku, aby se její kyselost ustálila na hodnotě pH 7,5-8,3. Teď bude řádně působit prostředek proti nežádoucím plovoucím i vláknitým řasám. Aby se jejich zbytky nestaly substrátem pro další generaci řas, je nutné uvolněné fosfáty vázat. Připadá Vám to složitě? Při dodržení popsaného postupu, tj. provedení všech tří kroků doporučených naším specializovaným obchodem, je to docela snadné. Jen žádný z výše uvedených kroků nesmíte vynechat, protože na sebe navzájem navazují.Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL